TDI Advanced Nitrox
Najbliższy termin: 12.07.2024
Cena kursu: 2500 zł
TDI Advanced Nitrox
Opis kursu

Ten kurs przygotowuje do używania (mieszanin od EAN21 do stu (100) procent tlenu ) optymalnych mieszanin oddechowych do głębokości czterdziestu (40) metrów / stu trzydziestu (130) stóp. Celem kursu jest przedstawienie korzyści, niebezpieczeństw i właściwych procedur używania mieszanin od EAN21 do stu (100) procent tlenu dla nurkowań niewymagających formalnej dekompresji. Techniki dekompresyjne mogą być włączone w zakres tego kursu, decyzją instruktora. Często prowadzony równolegle z kursem TDI Decompression Procedures, może być uważany za fundament Twojej kariery nurkowej w nurkowaniu technicznym. Kurs TDI Advanced Nitrox jest również niezbędny dla nurków SCR lub CCR.

TDI Advanced Nitrox
Wymagania

Kursant musi:

1. Mieć co najmniej piętnaście (15) lat.

2. Posiadać minimum stopień nurka nitroksowego TDI (lub odpowiednik).
3. Mieć co najmniej dwadzieścia pięć (25) nurkowań w wodach otwartych.

4. Jeśli kurs ten jest łączony z kursem procedur dekompresyjnych, to minimalny wymagany wiek to osiemnaście (18) lat.

TDI Advanced Nitrox
Przebieg kursu

Do wykonania na wodach otwartych:

1. Cztery (4) nurkowania są wymagane z minimalnym sumarycznym czasem dennym sto (100) minut.

2.  Jeśli kurs zaawansowany nitroks jest prowadzony łącznie z kursem procedur dekompresyjnych to wymagane jest minimum sześć (6) nurkowań z maksymalną głębokością czterdzieści pięć (45) metrów / sto pięćdziesiąt (150) stóp.
3. Tylko dwa (2) nurkowania z zaawansowanego kursu wrakowego mogą być doliczone do całkowitej liczby wymaganych nurkowań.

Struktura kursu:

1. TDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów.

Czas trwania:

1. Wymagane jest minimum sześć (6) godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.

TDI Advanced Nitrox
Gwarantujemy
TDI Advanced Nitrox
Po kursie

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą nurkować z wykorzystaniem od EAN21 do stu (100) procent tlenu bez bezpośredniego nadzoru tak długo jak:

1. Warunki nurkowania odpowiadają tym ze szkolenia.

2.  Miejsca nurkowania są podobne do tych ze szkolenia.

3. Warunki środowiskowe są podobne jak podczas szkolenia.

4. Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą uczestniczyć w następujących kursach:

1. TDI Decompression Procedures Diver.

2. TDI Extended Range.

TDI Advanced Nitrox
Zapisz się na kurs

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.