TDI Extended Range
Najbliższy termin: 07.06.2024
Cena kursu: 2500 zł
TDI Extended Range
Opis kursu

Ten kurs dostarcza szkolenia i doświadczenia potrzebnego do kompletnego wykorzystania powietrza do nurkowań aż do głębokości pięćdziesięciu pięciu (55) metrów / stu osiemdziesięciu (180) stóp wymagających butli dekompresyjnych, wykorzystując mieszaniny nitroksowe lub tlen podczas dekompresji. Celem tego kursu jest wyszkolenie nurków we właściwych technikach, wymaganiach sprzętowych, i niebezpieczeństwach podczas głębokiego nurkowania na powietrzu do maksymalnie pięćdziesięciu pięciu (55) metrów / stu osiemdziesięciu (180) stóp używając mieszanin nitroksowych lub tlenu podczas dekompresji.

TDI Extended Range
Wymagania

Kursant musi:

1. Mieć minimum osiemnaście (18) lat.

2.  Wymagane jest posiadanie certyfikatów TDI Zaawansowany nitroks i TDI Procedury dekompresyjne (lub odpowiednik).

3. Posiadać minimum sto (100) zalogowanych nurkowań, z czego dwadzieścia pięć(25) musi być głębszych niż trzydzieści (30) metrów / sto (100) stóp.

TDI Extended Range
Przebieg kursu

Do wykonania na wodach otwartych:

1. Sześć (6) nurkowań o łącznym sumarycznym czasie dennym sto (100) minut.

2. Wszystkie nurkowania muszą być głębsze niż trzydzieści (30) metrów / sto (100) stóp z czterema (4) nurkowaniami głębszymi niż czterdzieści (40) metrów / sto trzydzieści (130) stóp.

3.  Nie więcej niż dwa (2) nurkowania mogą być przypisane do poprzedniego kursu.
4. Decyzją instruktora maksymalnie dwa (2) nurkowania z kursu Advanced Wreck Diver mogą być wliczone to wymaganej ogólnej liczby nurkowań.

Struktura kursu:

1. TDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów.
Czas trwania:

1. Minimalna liczba zajęć teoretycznych wynosi osiem (8).

TDI Extended Range
Gwarantujemy
TDI Extended Range
Po kursie

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą wykonywać nurkowania dekompresyjne bez bezpośredniego nadzoru tak długo jak:

1.  Nurkowanie jest zbliżone do tych ze szkolenia.
2. Obszar nurkowania jest podobny do tego ze szkolenia. 3.Warunki środowiskowe są podobne do tych ze szkolenia

4.Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą uczestniczyć w następujących kursach:

1. TDI Advanced Wreck Diver.

2. TDI Normoksyczny Trimiks.

3. TDI Zaawansowany Trimiks.

TDI Extended Range
Zapisz się na kurs

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.