TDI Trimix Diver
Najbliższy termin: 12.07.2024
Cena kursu: 3500 zł
TDI Trimix Diver
Opis kursu

Kurs TDI Trimix Diver dostarcza szkolenia wymaganego do kompetentnego i bezpiecznego wykorzystania mieszanin zawierających hel dla nurkowań wymagających odbycia dekompresji, używając nitroksów i / lub tlenu podczas dekompresji do maksymalnej głębokości sześćdziesięciu (60) metrów / dwieście (200) stóp. Celem tego kursu jest wyszkolić nurków w korzyściach, niebezpieczeństwach i właściwych procedurach używania mieszanin tlenu / helu / azotu jako gazów oddechowych. Mieszaniny oddechowe nie mogą mieć mniej niż osiemnaście (18%) procent O2.

Cena kursu nie zawiera

1. Ceny gazów

2. Wyjazdów i zakwaterowania

TDI Trimix Diver
Wymagania

Kursant musi:

1. Mieć minimum osiemnaście (18) lat.

2. Posiadać minimum certyfikat TDI Advanced Nitrox Diver i Decompression Procedures Diver (lub odpowiednik).

3. Powinien wykazać się minimum stu (100) zalogowanymi nurkowaniami.

TDI Trimix Diver
Przebieg kursu

Do wykonania na wodach otwartych:

1. Wymagane są cztery (4) dekompresyjne nurkowania z sumarycznym czasem dennym sto (100) minut.

2. Dwa (2) z tych nurkowań powinny być głębsze niż czterdzieści (40) metrów / sto trzydzieści (130) stóp.

3. Dwa (2) nurkowania mogą być wzięte z kursu TDI Extended Range (lub odpowiednik) decyzją Instruktora.

Struktura kursu:

1. TDI umożliwia instruktorom dostosowanie struktury kursu do liczby i poziomu umiejętności kursantów.

Czas trwania:

1. Minimalna liczba zajęć teoretycznych wynosi osiem (8).

TDI Trimix Diver
Gwarantujemy
TDI Trimix Diver
Po kursie

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą uczestniczyć w nurkowaniach technicznych używając mieszanin trimiksowych bez bezpośredniego nadzoru tak długo jak:

1. Nurkowanie jest zbliżone do tych ze szkolenia.

2. Obszar nurkowania jest podobny do tego ze szkolenia.

3. Warunki środowiskowe są podobne do tych ze szkolenia.

4.Zawartość tlenu wynosi osiemnaście (18) procent lub więcej.

TDI Trimix Diver
Zapisz się na kurs

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.